Firmu JoPoX založil v roce 1992 jako výhradní zastoupení rakouského výrobce lepidel - firmy Mag. Gernot Dolezal Gmbh - pro Československou republiku ing Josef Podroužek po předchozí více jak 30-tileté práci ve výzkumu, vývoji a zavádění nových typů lepidel pro obuvnický,  galanterní a další odvětví průmyslu. V roce 2005 se firma JoPoX změnila na JoPoX  sdružení podnikatelů a v roce 2008 na JoPoX s.r.o. 

Od roku 2005 jsme samostatná výrobní a prodejní firma ve vlastních prostorách bez závislosti na zahraničním kapitálu.

Společnost JoPoX s.r.o. se zabývá dodávkami řady druhů polychloroprenových, polyuretanových, latexových a dalších speciálních druhů lepidel, dále ředidel, impregnačních prostředků a  speciálních druhů prostředků pro obuvnický, galanterní, čalounický a další  průmysl, kde se používají lepidla.

Díky vysoké specializaci a praxi odborníků firmy poskytujeme jako z mála dodavatelů lepidel v České republice také servis při hledání vhodných lepidel a technologie lepení při zavádění nových materiálů při výrobě obuvi i v jiných oblastech použití.