Dolexpress EAF 60 (Termo)

Specifikace:

Vodní disperze. 

Balení:

150 kg sudy.

První pomoc:

Při zasažení očí tyto vyplachovat mírným proudem vody po dobu cca 10 minut. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vyvolat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc.

Termolepidlo na vodní bázi.

Použití:

Lepidlo vytvoří po nanesení a obeschnutí film, který je tepelně oktivovatelný a zažehlovatelný.