Granulát S 17B

Specifikace:

Účel použití: zaklepávání
Na bázi: polyamid
Dodáváno ve formě: granulát
Teplota zpracování: 150-165 °C
Bod měknutí: 109 °C
Viskozita: 50p - 150 ºC

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

20 kg papírové pytle

První pomoc:

Není třeba žádné zvláštní opatření.

Granulat S 17 B je tavné lepidlo na bázi polyamidu, určené především na zaklepávání okrajů svršků obuvi. Má nižší zpracovatelskou teplotu než polyamidová lepidla Quickfix 180 a jeho film je pružný. Podobně jako lepidla Quickfix poskytuje tyto výhody:

  • rychlé slepení
  • vysoká počáteční pevnost
  • dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX
Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

Použití:

zaklepávání okrajů svršků obuvi