Impregnierung 09

Specifikace:

Chemická charakteristika: přípravek na bázi vodní emulze
Vzhled: bílá tekutina
Působení: Vnikem účinné látky do hloubky materiálu se dosáhne vysoké odolnosti proti vodě.
Zpracování: nanášení stříkací pistolí, namáčením nebo nános štětcem
Skladování: Skladování ve vyhřátém skladu.

Balení:

5 a 10 l plastové nádoby.

První pomoc:

Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Impregnační prostředek na vodní bázi.

 

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S impregnační apreturou 09.
Chránit je před zmrznutím. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu chránit před vznikem statické elektřiny.

Použití:

Impregnace na velury, nubuky a lícové usně. Je vhodná také pro impregnaci koženého oblečení a také jiných materiálů, jako jsou textily, a jiné nasákavé materiály.