Quickfix 180 PA Granulát

Specifikace:

Účel použití: napínání stran
Na bázi: polyamid
Dodáváno ve formě: granulát
Teplota zpracování: 200-210 °C
Bod měknutí: 174 °C
Viskozita: 54p - 200 ºC

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

20 kg papírové pytle

První pomoc:

Není třeba žádné zvláštní opatření.

Tavné lepidlo na bázi polyamidu ve formě granulátu, určené pro napínání stran obuvi.

Tavná lepidla QUICKFIX se vyznačují následujícími vlastnostmi:

  • rychlé slepení
  • vysoká počáteční pevnost
  • dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX
Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

Použití:

Napínání stran obuvi.