Quickfix 180 PA ROD

Specifikace:

Účel použití: napínání stran
Na bázi: polyamid
Dodáváno ve formě: drát
Teplota zpracování: 180-200 °C
Bod měknutí: 162 °C
Viskozita: 60-75p - 230 ºC

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

Karton 20 kg s obsahem 12 cívek drátu.

První pomoc:

Není třeba žádné zvláštní opatření.

Tavné lepidlo QUICKFIX 180 PA rod je ve formě drátu na bázi polyamidu a je určeno pro napínání stran (někdy i špic) na napínacích strojích při výrobě obuvi. Lepidlo vytvoří po schládnutí pružný film. Lepidlo má pozvolný bod tání a tuhnutí. Lepidlo poskytuje:

  • rychlé slepení
  • vysoká počáteční pevnost
  • dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX
Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

Použití:

Napínání stran obuvi.