Quickfix 220 PE Granulát

Specifikace:

Účel použití: napínání špic
Na bázi: polyester
Dodáváno ve formě: granulát
Teplota zpracování: 215-240 °C
Bod měknutí: 182 °C
Viskozita: 220p - 220 ºC

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

25 kg pytle ze stříbrné fólie.

První pomoc:

Není třeba žádné zvláštní opatření.

Quickfix 220 PE granulát je určen jako Quickfix 220 PE rod pro napínání špic obuvi na strojích, které zpracovávají místo drátu granulát. Vlastnosti i použití jsou stejné.

Tavná lepidla QUICKFIX se vyznačují následujícími vlastnostmi:

  • rychlé slepení
  • vysoká počáteční pevnost
  • dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX
Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

Použití:

Napínání špic obuvi.