Quickfix 220 PE ROD

Specifikace:

Účel použití: napínání špic
Na bázi: polyester
Dodáváno ve formě: drát
Teplota zpracování: 215-240 °C
Bod měknutí: 180 °C
Viskozita: 180p - 220 ºC

Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Balení:

25 kg karton o obsahu 12 cívek drátu

První pomoc:

Není třeba žádné zvláštní opatření.

Quickfix 220 PE rod je tavné lepidlo na bázi polyesteru ve formě drátu, určené pro napínání špic obuvi na obuvnických strojích. Lepidlo se vyznačuje ostrým bodem tání, to znamená, že ve při chládnutí po nástřiku na obuv a zažehlení se ve velmi malém teplotním rozmezí změní z kapalného na tuhé skupenství. Tato vlastnost umožňuje rychlé provedení operace napínání špic.

Tavná lepidla QUICKFIX se vyznačují následujícími vlastnostmi:

  • rychlé slepení
  • vysoká počáteční pevnost
  • dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX
Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

Použití:

Pro napínání špic obuvi